SPW 't Stadspark

Huishoudelijk reglement

Laatste update: 7 juni 2017

Contactadres

Maatschappelijke zetel

Speelpleinwerking ‘t Stadspark Hamont
Afgekort tot SPW ‘t Stadspark
Kleine Haart 30
3930 Hamont-Achel
Ondernemingsnummer: 0882.213.614
Rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk

Werkingslocaties

SPW ‘t Stadspark (kinderwerking)
Molenstraat 38
3930 Hamont-Achel

SPW ‘t Stadspark (tienerwerking)
Jeugdhuis De Schelft
Sleutjes 7b
3930 Hamont-Achel

Contactpersoon

Lotte Stuyven & Melissa Van Malderen

Contactgegevens

Doelgroep

De werking staat open voor alle kinderen die reeds 5 jaar zijn of ouder (geboortejaar 2011), voor jongens en meisjes tot 12 jaar. Daarnaast hebben we ook een aangepaste werking voor tieners.

Periode effectieve werking

Voor 5- tot 12-jarigen: Elke dinsdag- en donderdagnamiddag in juli en augustus. Tieners: Elke woensdagnamiddag in juli en augustus (13u30-17u, welkom vanaf 13u).

Afwijkingen van bovenstaande tijdstippen zijn mogelijk en worden tijdig meegedeeld.

Prijs

De prijs is € 1,50 per activiteit. De eerste keer dat een kind komt, wordt een toeslag van € 1,50 aangerekend voor de verzekering. Voor bepaalde activiteiten kan de prijs variëren, maar dan laten we dit duidelijk en tijdig weten.

Bij het betalen kan je gebruik maken van cash of Kompas, de opvolger van de vrijetijdscheques van de Stad Hamont-Achel. Deels ingeruilde Kompas-bonnen kunnen niet teruggevorderd worden.

Verzekering

De Speelpleinwerking heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten ten gunste van de aanwezige vrijwilligers en kinderen. Wanneer kinderen met opzet schade toebrengen aan materiaal of aan andere kinderen, worden de kosten aangerekend aan de ouders.

Schade aan brillen valt niet onder de lichamelijke ongevallen! Er wordt dus niet tussengekomen bij schade aan brillen.

Aansprakelijkheid

De Speelpleinwerking kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de materiële schade toegebracht aan de bezittingen die de kinderen meegebracht hebben van buiten het Speelplein. De kinderen brengen dan ook geen verzamelobjecten, gsm’s en/of andere waardevolle spullen mee naar het Speelplein.

Bij lichamelijke ongevallen wordt de familie ingelicht en (indien nodig) een spoedarts geraadpleegd. De verzorgingskosten worden voorgeschoten door de betrokkene die na tussenkomst van het ziekenfonds de overblijvende kosten kan terugvorderen van de verzekering.

Medische gegevens

Gezien de wet op de privacy mogen wij niet zomaar de medische gegevens van de kinderen opvragen. Als je echter meent dat de Speelpleinanimatoren op de hoogte moeten zijn van een eventuele allergie, ziekte of geneesmiddelen van jouw kind, gelieve ons dit dan te laten weten, hetzij persoonlijk, hetzij via de inschrijving.

Verloren en/of kapotte voorwerpen

Je naamtekent best al het materiaal van uw zoon of dochter. Verloren materiaal wordt tot 2 maanden na de werking bijgehouden! Zorg ook dat je zoon of dochter naar het Speelplein komt met kledij waarmee mag geravot worden! We zijn niet aansprakelijk voor vuile kleding of plekken die er niet meer uitgaan.

Privacy

Voor ons privacybeleid, kijk je hier.

Uitsluiting

Ook het Speelplein heeft grenzen.

Kinderen die blijvend onaangepast gedrag vertonen, worden verwittigd. Bij herhaling worden de ouders betrokken en wordt een aanpak voorgesteld. In extreme gevallen kan het kind één dag of meerdere dagen geschorst worden op het Speelplein. Dit gebeurt altijd in overleg met de hoofdanimator en/of verantwoordelijke en is zeer uitzonderlijk.

Vragen en aanpassingen

Dit reglement kan te allen tijden gewijzigd worden, zonder jou hiervan op de hoogte te brengen. Bij grote wijzigingen zullen we je wel op de hoogte brengen.

Voor vragen of opmerkingen over dit reglement kan je een mail sturen naar privacy@spwstadspark.be