SPW 't Stadspark

Huishoudelijk reglement

Laatste update: 2 juni 2019

Contactadres

Maatschappelijke zetel

Speelpleinwerking ‘t stadspark Hamont
Afgekort tot SPW ‘t Stadspark
Groenstraat 10
3930 Hamont-Achel
Ondernemingsnummer: 0882.213.614
Rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk

Werkingslocaties

SPW ‘t Stadspark (kinderwerking)
Molenstraat 38
3930 Hamont-Achel

Contactpersoon

Jordy Mertens

Contactgegevens

Doelgroep

De werking staat open voor alle kinderen vanaf het jaar waarin ze vijf worden tot het jaar waarin ze twaalf worden.

Periode effectieve werking

Elke dinsdag- en donderdagnamiddag in juli en augustus.

Afwijkingen van bovenstaande tijdstippen zijn mogelijk en worden tijdig meegedeeld.

Prijs

De prijs is € 1,50 per activiteit. De eerste keer dat een kind komt, wordt een toeslag van € 1,50 aangerekend voor de verzekering. Voor bepaalde activiteiten kan de prijs variëren, maar dan laten we dit duidelijk en tijdig weten.

Bij het betalen kan je gebruik maken van cash of Kompas, de opvolger van de vrijetijdscheques van de Stad Hamont-Achel. Deels ingeruilde Kompassen kunnen niet teruggevorderd worden.

Verzekering

De Speelpleinwerking heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten ten gunste van de aanwezige vrijwilligers en kinderen. Wanneer kinderen met opzet schade toebrengen aan materiaal of aan andere kinderen, worden de kosten aangerekend aan de ouders.

Schade aan brillen valt niet onder de lichamelijke ongevallen! Er wordt dus niet tussengekomen bij schade aan brillen.

Aansprakelijkheid

De Speelpleinwerking kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de materiële schade toegebracht aan de bezittingen die de kinderen meegebracht hebben van buiten het Speelplein. De kinderen brengen dan ook geen verzamelobjecten, gsm’s en/of andere waardevolle spullen mee naar het Speelplein.

Bij lichamelijke ongevallen wordt de familie ingelicht en (indien nodig) een spoedarts geraadpleegd. De verzorgingskosten worden voorgeschoten door de betrokkene die na tussenkomst van het ziekenfonds de overblijvende kosten kan terugvorderen van de verzekering.

Tevens is de SPW niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit informatie die mogelijks foutief op onze website staat.

Verloren en/of kapotte voorwerpen

Je zet best je naam op al het materiaal dat je zoon of dochter meeneemt. Verloren materiaal wordt tot 2 maanden na de werking bijgehouden. Zorg ook dat je zoon of dochter naar het Speelplein komt met kledij waarmee mag geravot worden! We zijn niet aansprakelijk voor vuile kleding of plekken die er niet meer uitgaan.

SP_ATIE

De volgende regels zijn specifiek van toepassing op SP_ATIE.

  • Gebruik SP_ATIE volgens het goede huisvaderprincipe. Zet geen spam op het platform.
  • Gebruik een e-mailadres dat je geregeld nakijkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade door het gebruik van wegwerpmailadressen.
  • Gebruik je wachtwoord voor SP_ATIE niet op andere websites. Gebruik sterke wachtwoorden en bij voorkeur een wachtwoordbeheerder.
  • Het is toegestaan te zoeken naar lekken in SP_ATIE, zolang dit het gebruik van andere gebruikers niet in de weg staat. Het is daarom ten strengste verboden om DDoS-aanvallen of gerelateerde aanvallen uit te voeren. Indien je een lek vindt, meldt je dit door te mailen naar ward@spwstadspark.be.
  • Bij overtreding van deze regels kan SPW ‘t Stadspark je toegang tot SP_ATIE blokkeren, hetzij tijdelijk, hetzij definitief.

Privacy

Voor ons privacybeleid, kijk je hier.

Uitsluiting

Ook het Speelplein heeft grenzen. Als kinderen ongepast gedrag vertonen, hebben we het recht om ze uit te sluiten. Dit gebeurt altijd in overleg met de hoofdanimator en/of verantwoordelijke en is zeer uitzonderlijk. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Vragen en aanpassingen

Dit reglement kan te allen tijden gewijzigd worden, zonder jou hiervan op de hoogte te brengen. Bij grote wijzigingen zullen we je wel op de hoogte brengen.

Voor vragen of opmerkingen over dit reglement kan je een mail sturen naar privacy@spwstadspark.be